Trim

Sandsøy Idrettslag har opp gjennom åra fått i stand eit omfattande nett av turløyper på Sandsøya og Voksa. Med jamne mellomrom vert merkinga reparert, fonya og forbetra. Dei fleste av løypene leier til ei trimbok - alt om desse er å finne på oversiktssida for trimpostane.


Trimpostane

> Premiering

Kart med turløypene på Sandsøya og Voksa

> Statistikk