Treningsstudio


Sandsøy Idrettslag har sidan 2016 kunne tilby treningsstudio til både medlemmer og andre gjestar.

Fasilitetane inkluderer garderober med dusj og toalett, og er plassert på klubbhuset ved idrettsbana i Oshaugane.Smittevern

Inntil vidare er det tilgang til treningsstudioet berre for personar busett i Sande kommune.


Elles gjeld desse reglane:

> Hald minst 2 m avstand til kvarandre.

> Vasking/desinfisering av hender, samt utstyr etter bruk.

> Ingen adgang dersom du har symptom på Covid-19.