Treningsstudio

Bestilling av abonnement


Langtidsabonnement: 

Fyll ut registreringsskjemaet som du finn nedanfor her, og levér til Svein Helge Bringsvor (e-post sh.bringsvor@tussa.com, tlf. 917 19 776)! Du vil deretter få utdelt nøkkelbrikke med personleg kode. Det vert så sendt faktura for betaling. Du kan begynne å trene før det er betalt.

Registreringsskjema (klikk på ikonet):    


Korttidsabonnement:

Ta kontakt med Svein Helge på tlf. 917 19 776 eller epost sh.bringsvor@tussa.no. Då får du ei firesifra kode (utan brikke) som skal brukast til å kome deg inn ytterdøra ved treningsstudioet. Betaling skjer enten på nettbank, til kontonummer 3906.30.25163 eller gjennom Vippsnummer 103616. Merk betalinga med namn og 'treningsstudio'. 


Prisar for abonnement finn du her!