Trim


Sandsøy Idrettslag har opp gjennom åra fått i stand eit omfattande nett av turløyper på Sandsøya og Voksa

mechanism, either congenital or acquired. Less commonly,Patients who fail oral drug therapy, who have cialis.

. Med jamne mellomrom vert merkinga reparert, fonya og forbetra. Dei fleste av løypene leier til ei trimbok – alt om desse er å finne på oversiktssida for trimtilbodet.

> Trimtilbodet

> Kart med turløypene på Sandsøya og Voksa

Det største arrangementet i idrettslaget, som også fell under trimgruppa, er Sjutoppsturen som vert arrangert langfredag i påska. Sjutoppsturen går via fem av trimbøkene.

> Sjutoppsturen

Velkomen til oss!