Trim

Sandsøy Idrettslag har opp gjennom åra fått i stand eit omfattande nett av turløyper på Sandsøya og Voksa. Med jamne mellomrom vert merkinga reparert, fonya og forbetra. Dei fleste av løypene leier til ei trimbok – alt om desse er å finne i menyen under «trimtilbodet«.

Det største arrangementet i idrettslaget, som også fell under trimgruppa, er Sjutoppsturen som vert arrangert langfredag i påska. Alt om denne, som går over fem av trimbøkene, er å finne i menyen øvst på sida.

Gå inn på «trimtilbodet» for oversikt over bøkene, meir om kvar av desse, og turkart for Sandsøya og Voksa.

 

Velkomen til oss!