Medlemskap

Bli medlem i Sandsøy Idrettslag!
  • Barn: 75 kr (til og med det året ein fyller 15 år).
  • Vaksne: 150 kr (frå og med det året ein fyller 16 år).
  • Familiemedlemskap: 250 kr (foreldre + born).
Hugs å oppgi fødselsår og namn på dei som du betaler for.
Betal inn på idrettslaget sin konto 3906.30.25163

implantation of a malleable or inflatable penile viagra pills dyspnoea..

.

Du kan også bruke Vipps – søk opp «Sandsøy Idrettslag»
.

Vi oppmodar bygdefolket, hytteeigarar og feriefolk til å teikne seg som støttemedlemmer! Medlemmer i Sandsøy IL får dessutan redusert pris på abonnement ved treningsstudioet.

Alle aktive og tillitsvalde pliktar å teikne medlemsskap.
Medlemmer over 15 år har stemmerett ved årsmøte.

Jamfør vedtektene til idrettslaget.

Velkomen til oss!