Medlemskap

Bli medlem i Sandsøy Idrettslag!
  • Barn: 75 kr (til og med 15 år).
  • Vaksne: 150 kr.
  • Familiemedlemskap: 250 kr (dvs. foreldre + barn).
Nyttar du familiemedlemskap hugs å oppgi fødselsår og namn på alle familemedlemar.
Betal inn på idrettslaget sin konto 3906.30.25163.Vi oppmodar bygdefolket, hytteeigarar og feriefolk til å teikne seg som støttemedlemmer!Medlemmer får redusert pris på bruk av treningsstudioet.

Alle aktive og tillitsvalde pliktar å teikne medlemsskap.
Medlemmer over 15 år har stemmerett ved årsmøte.
(Jamfør vedtektene til idrettslaget.)

Velkomen til oss!