Turforslag

Her finn du forslag til samansette turar i løypene på Sandsøya og Voksa – desse turane går via fleire av trimbøkene. Turforslaga er nokre år gamle, og kan vere  noko unøyaktige med tanke på løypeendringar som er gjort i seinare tid.

> Kleiveneset – Grøntua via Våge

> Kletten – Kulen

> Sjutoppsturen

Velkomen til oss!