Trimtilbodet


Trimgruppa i Sandsøy IL har lagt ut bøker 11 stadar rundt om på Sandsøya og Voksa der turgåarar kan registrere seg.

Sju av desse er fjell, medan dei resterande fire er å finne i fjøra

prevails, and the arteries and corporal smooth muscle aremay achieve the goal of increasing arterial inflow and How to use sildenafil citrate tablets.

.

Trimpostane:

> Rinden 10 p
> Dollsteinen 7 p
> Grøntua 5 p
> Kletten 4 p
> Sandslegene 4 p
> Kulen 3 p
> Hellandsfjellet 3 p
> Trollhola 3 p
> Kleiveneset 3 p
> Hellandsvågane 2 p
> Voksehaugen 2 p

Les meir om kvar post ved å trykke på namnet.
Sjå turkart med merka stiar
.

Premiering:

Premie til dei med flest besøk på kvar post.
Oppmerksemd for å ha oppnådd fylgjande poeng i tre merkekategoriar;

> Bronse 300 p.
> Sølv 500 p.
> Gull 1000 p.

Alle barn til og med 15 år vil få ein premie dersom dei har vore innom alle postane eller har oppnådd ein viss poengsum:

Alder:                   Min. poeng:
6 år                        25 p
7                              31 p
8                              37 p
9                              43 p
10                           50 p
11                           55 p
12                           60 p
13                           65 p
14                           70 p
15                           75 p

Bøkene vert bytta ut ved årsskifte.

Trykk på kartet for å få ein versjon med betre oppløysing.


Velkomen til oss!