Bruksinstruksar

Instruks for bruk av tredemøllene

For å starte:

Trykk ‘WAKE’ for å slå på straumen.

Velg «PROGRAM» (avansert) eller ‘QUICK START’ (enkelt).

Dersom den ikkje virkar:

Sjekk at leidninga er i stikkontakta i taket.

NB! Unngå dette:

Leidninga vert liggande under hjula på mølla (ved bruk av stigning).

Trekke ut nødstopp når du er ferdig med økta – bruk ‘Stop’-knappen, og trykk to gongar for å fjerne økta di frå skjermane.

(Ved bruk av nødstopp, vil mølla ikkje slå seg av automatisk.)

Velkomen til oss!