Styre

Hovudstyret 2018

Styreleiar
Anne Bjørg Bringsvor
Mob 971 58 911

Nestleiar
Endre Vorren
Mob 918 48 872

Kasserar
Svein Helge Bringsvor
Mob 917 19 776

Sekretær
Sylvia Baade
Mob 970 30 004

Styremedlem
Knut Olav Skare
Mob 992 33 682

1. vara
Bjørg Baade
Mob 997 48 924

2. vara
Bjørn Voksøy
Mob 917 19 761

Sjå kontakt oss-sida for postadresser.

Sjå tillitsverv-sida for komplett liste med alle undergrupper.

Intern side for hovudstyre og tillitsvalde.

Velkomen til oss!