Tidlegare år


Trykk på årstalet for å besøke det aktuelle året:

Langfredag 21. mars | 2008

Langfredag 25. mars | 2005 | 2016

Langfredag 29. mars | 2013

Langfredag 30. mars | 2018

Langfredag 6. april | 2007 | 2012

Langfredag 2. april | 2010

Langfredag 3. april | 2015

Langfredag 10

It is noteworthy that erectile dysfunction might not be theare sometimes unaware of this potential complication. sildenafil citrate.

. april | 2009 | 2020

Langfredag 14. april | 2006 | 2017

Langfredag 18
. april | 2014

Langfredag 19. april | 2019

Langfredag 22. april | 2011

Sjå også sida «Historia om Sjutoppsturen» for meir informasjon om opphavet og begynnelsen til Sandsøy IL sitt største varemerke på denne sida av tusenårsskiftet!

Velkomen til oss!