Reise til Sandsøya

Langfredag 19. april 2019 vil det vere båttransport til og frå Sandsøya, frå dei same stadane som ferja går. Påstigning er altså ved ferjekaiene på Kvamsøya, Åram og Larsnes. Båten går direkte til start- og målområdet på Sandshamna.

Vi ventar størst trafikk frå Larsnes. Turen derifrå til Sandshamna tek i underkant av ti minutt. Merk at nokre av avgangane betingar at folk møter opp seinast avgangen før – men så lenge det er attståande personar på kaia, vil båten gå fleire turar.

Prisen for transporten er 100 kr (vaksen) og 50 kr (born) per person tur-retur. Makspris for familie (foreldre + born) er 250 kr. Betaling vil vere på kaia på Sandshamna.

Merk at det kun er mogleg å betale med Vipps eller kontantar (vi har kortterminal berre i sekretariatet/kiosken og i kaféen).


Til Sandshamn frå Kvamsøya, Åram og Larsnes:

Frå Kvamsøya  07.45  11.15*
Frå Åram  07.50  – 11.20
Frå Larsnes  08.00 09.00 10.00 11.30
Til Sandshamn  08.15 09.15 10.15 11.45
Frå Larsnes  08.30 09.30 10.30** 12.00
Til Sandshamn  08.45 09.45 10.45 12.15

Går også ekstrarunde(r) via Åram dersom det er attståande passasjerar der.


Frå Sandshamn til Kvamsøya, Åram og Larsnes:

Frå Sandshamn 14.30 16.00 17.30
Til Larsnes 14.45  16.15 17.45
Frå Sandshamn 15.00 17.00 18.00 18.45
 Til Larsnes 15.15 17.15 18.15 19.00
Til Åram 15.25 18.25 19.10
Til Kvamsøya 19.15

* Bestillingstur – ring Ambu på telefonnummer 916 43 550 seinast kl. 10.00.

** Oppmøte seinast avgangen før – båten går også fleire turar enn det som er oppsett, dersom attståande passasjerar.

Velkomen til oss!