Påmelding

Konkurranseklasse
Startkontingent: kr 200,- (170,-)

Klasser: Menn/kvinner 13-17, 18-24, 25-39, 40-49, 50-59, 60 +.

Lenkje til påmelding via EQ Timing.

Mosjonsklasse
Startkontingent kr 120,- (100,-) for vaksne og kr 50,- for born (fyller 15 år i år, eller yngre).
Makspris for familie med inntil to vaksne pluss born kr 300,-.

Kontingenten for vaksne mosjonistar og konkurransedeltakarar inkluderer eingongslisens (forsikring). Dei som har heilårslisens frå før, skal betale det som står i parentes.

Påmelding og kjøp av startnummer i sekretariatet dagen før turen, på turdagen eller på førehand via EQ Timing.

Velkomen til oss!