Overnatting

Dersom du kjem langvegs ifrå, og treng overnatting i samband med Sjutoppsturen, bør du sjekke følgande alternativ:

Skare Havstuer

Hytter med idyllisk plassering sydvest på Sandsøya, i nærleiken av den segnomsuste Dollsteinhola. Frå fergekaia er det om lag 6 km til Skare – følg skilting når du kjem over på vegen frå Voksa til Sandsøya. Frå Skare til start- og målområdet for Sjutoppsturen, på Sandshamna, er det cirka 5 km.

Nettside: http://www.skarehavstuer.no/index.php?side=0

Hyttene på Skare, med Dollsteinen i bakgrunnen (foto: Siv.ing. Svein Holmen Arealplanlegging).

Rosenlund Marina

Rosenlund har tidlegare drive romutleige, og er også base med start og mål for Sjutoppsturen, men for tida er staden ute av drift (til salgs). Idrettslaget leiger lokala for arrangementet.

Nettside: http://www.sandsoy.no/rosenlund

Rosenlund Marina på Sandshamna, med rom, restaurant og flytebrygge – for tida ute av drift og til sals.

Velkomen til oss!