Historia om Sjutoppsturen

Sjutoppsturen på Sandsøya såg dagens lys i påska 2005. Året før vart det gjennomført ein prøvetur, utan det store oppmøtet. Men med 130 deltakarar fordelt på fjellturen og landevegsmarsjen langfredag 25. mars 2005 var det klart at dette måtte gjentakast.

Mange år seinare er utviklinga ikkje til å fatte eigentleg, for ei øy med eit par hundre innbyggjarar – eit tal som har gått ned gjennom desse åra.

Konkurranseklassa vart innført i 2007. Sidan det har det vore eit tredelt tilbod kvar langfredag på Sandsøya. Deltakinga fordeler seg slik:

Ved tiårsjubileet i 2014, laga vi eit jubileumshefte med innhald om bakgrunnen til Sjutoppsturen, i tillegg til statistikk for dei ni første utgåvene.

Jubileumsheftet frå 2014, til sals for 30 kr.

Dette heftet kan du kjøpe for 30 kr ved å kontakte oss på post@sandsoyil.no eller telefon 994 22 824 (Eirik).

Sjå også sida om «Tidlegare år» for statistikk og informasjon om alle utgåvene av Sjutoppsturen frå 2005 til dags dato.

Velkomen til oss!