Sjutoppsturen

Sjutoppsturen går over sju fjelltoppar på Sandsøya på Sunnmøre – midt mellom Sunnmørsalpane og Stadhavet. Start og mål ved dei gamle budene på Sandshamna. Turen har vorte arrangert kvar langfredag sidan påska 2005.


NESTE ARRANGEMENT

Sjutoppsturen 2019

Dato: Langfredag 19. april
Den 15. utgåva sidan 2005.

Førehandspåmelding via EQ Timing – trykk her.

Adelskalender etter 2018-utgåva.

«Totimersklubben», oppdatert etter Sjutoppsturen 2018.


KJØP GÅVEKORT!

Meir informasjon – trykk her.


Sandsøya sett frå aust: Kletten og Kulen nærast, Rinden og Signalen til bak, Hellandsfjellet i midten, og Hornet og Grøntua lengst til høgre.

START- OG MÅLOMRÅDE
Ved dei gamle budene på Sandshamna. Det vert sett opp telt med sekretariat (påmelding, målregistrering). Der er det også sal av kioskvarer, og sal av Sjutoppsturen-multiplagg («buff»), Sjutoppsturen-t-skjorter, og Sandsøy IL-huer.

Båttransport frå Åram, Kvamsøya og Larsnes – båten legg til ved fiskerikaia, som er i gangavstand til startområdet (meir om dette under «praktisk info»).

Parkering ved butikken og på fiskerihamna.

Open kafé på Fiskarheimen (200 m å gå frå teltet) frå kl. 12.00.

PÅMELDING, STARTTIDER OG REGISTRERING
Sal av startnummer skjer i sekretariatet frå kl. 18 til 20 skjærtorsdag og på langfredag frå kl 8.

Fellesstart for konkurransedeltakarar kl. 13.00.
Mosjonistar kan starte når dei vil (dersom henta startnummer skjærtorsdag) – drikkestasjonar klare frå kl. 9, sekretariatet er ope for målregistrering/medaljeutdeling til kl. 21 (nytt av året).

Førehandspåmelding: Meir om det på sida for påmelding.
Lenkje til påmelding via EQ Timing.

NB! Ved påmelding godtek ein at namn, bilete og video kan publiserast i startlister, resultatlister, fotoalbum, reportasjer,
profileringsfilmar og liknande. Viss nokon treng fritak frå dette, må vi få beskjed. Vi har sjølvsagt tausheitsplikt i slike saker.

Registrering.

PRISAR
Startkontingent kr 120,- (100,-) for vaksne og kr 50,- for born (fyller 15 år i år, eller yngre).
Makspris for familie med inntil to vaksne pluss born kr 300,-.

Deltaking i konkurranseklassa er 200,- (170,-).

Kontingenten for vaksne mosjonistar og konkurransedeltakarar inkluderer eingongslisens (forsikring). Dei som har heilårslisens frå før, skal betale det som står i parentes.

Vi har betalingsterminal for bankkort!
Kan også betale med Vipps, eller via EQ Timing ved førehandspåmelding.


KONKURRANSEKLASSER
Damer og herrer: 13-17, 18-24, 25-39, 40-49, 50-59, 60+
(til saman 12 klasser)

Startområdet for konkurranseklassene.

LØYPEREKORDAR
Herrar: 01:22:37 Eirik Voksøy Bringsvor, Sandsøy IL (2018)
Damer: 01:45:26 Ingrid Festø, IL Gular (2018)


PREMIERING
Sjutoppsmedalje til alle som fullfører. Deltakarar som er 15 år eller yngre i år får godkjent 4 toppar.

Uttrekkspremiar på startnummer for mosjon og konkurranseklasse.

Pokal til dei som har fullført Sjutoppsturen ti gongar.

Pengepremiar:
Herreklassa og dameklassa, uansett alder:
1. plass: 1 500 kr
2. plass: 1 200 kr
3. plass: 1 000 kr
4. plass: 600 kr
5. plass: 400 kr
6. plass: 200 kr

Kvar enkelt aldersklasse, begge kjønn:
1. plass: 200 kr

Løyperekord (separate rekordar for herre og dame):
3 000 kr

Premieutdeling ved Rosenlund frå kl. 16.30.

Premieutdeling 2017.

PRAKTISK INFORMASJON
Ferja går frå Larsnes kl. 09.45 og 11.45, 15 min. seinare frå Åram.
Frå Kvamsøy går ferja kl. 08.30 og 10.35.
Ca. 6 km frå ferjekaia til startområdet.

Det vert båttransport frå Åram, Kvamsøya og Larsnes – rutetabell og informasjon kjem i god tid før arrangementet.

Dei som køyrer eigen bil, skal parkere ved butikken eller fiskerihamna – følg skilting. Dette er berre eit par hundre meter frå startområdet. Dusjmuligheiter i målområdet og større garderober på klubbhuset ved idrettsbana.

Sjekk sida for «Anlegg» angåande klubbhusfasilitetane.


SANDSØYMARSJEN (landeveg)
Alternativet for dei som vil ha ein rolegare tur, nesten utan høgdemeter i det heile. Marsjen går rundt Vågen, og tilbake til Sandshamna. Turen er ca. 5,5 km.

Registrering og start mellom kl. 11.00 og 12.30.
Startkontingent 50,- for vaksne og 25,- for barn.
Pins til alle som fullfører.

Uttrekkspremie på startnummer.
Postar langs løypa, med rebusoppgåver – for både små og store.


På dei ti første utgåvene, fram til og med 2014, hadde vi totalt 1266 deltakarar – tiårsjubileet med den gong rekordmange 372 på toppeturen.

Dei tre siste åra var deltakartala 347 (2016), 556 (2017) og 658 (2018). Det er eit godt bilete på den enorme statusen arrangementet har fått.

I tillegg kjem den såkalla turmarsjen, ein låglandstur.


Fjella, eller toppane, ligg jamt fordelt utover Sandsøya, og omkransar Sandsvågen som skjer seg inn midt i øya.

Panoramabilete frå toppane, av Leif Roar Strand i 2016.

Turskildring frå 2010, av Arnt Flatmo.


Rekkjefølge, topp og høgd over havet er som følger:
1. Kletten, 130 moh
2. Kulen, 112 moh
3. Rinden, 369 moh
4. Signalen, 359 moh
5. Hellandsfjellet, 122 moh
6. Hornet, 215 moh
7. Grøntua, 250 moh

Drikke- og fruktstasjon i Hellandsvågane mellom (topp 4 og 5), samt drikkestasjon ved Dollstun (etter topp 2) og ved vegen
der løypa går opp mot Hornet (6). På den siste stasjonen er der noko søtt å hive i seg for konkurranseløparane.

Drikkestasjonen ved Dollstun.

Sjutoppsturen er 15 km lang, og går i variert terreng, med om lag ±1000 høgdemeter. Middels krevjande totalt sett, normalt spreke
folk bruker vanlegvis 4-6 timar på turen. Siste delen ned frå Signalen til Hellandsvågane er eit kort stykke svært bratt. Her er det
montert solide tau til å halde seg i.

Meir informasjon på sida om løypa.


Leiar for Sjutoppsturen:
Eirik Voksøy Bringsvor (994 22 824)
(ansvar for transport, sponsorar, presse, funksjonærar)

Ansvarleg for registrering og løyper:
Anders Bringsvor (971 13 351)
(Samt statistikkføring, adelskalender m.m.)

Ansvarleg for drikkestasjonar:
Arnvald Bringsvor (918 48 846)

Ansvarleg for matservering/kafe:
Anne Bjørg Bringsvor (971 58 911)

Ansvarleg for betaling/økonomi:
Svein Helge Bringsvor (917 19 776)

Vi ønsker alle hjarteleg velkomne til Sandsøya!

Velkomen til oss!