Kontakt oss

Generell post
Sandsøy Idrettslag
v/ Anne Bjørg Bringsvor
6089 SANDSHAMN
Tlf 70029027
Epost svein.helge@bta.as

Styreleiar
Anne Bjørg Bringsvor
Mob 971 58 911
Epost a.bringsvor@bta.as

Fotballgruppa
Svein Helge Bringsvor
Mob 917 19 776
Epost svein.helge@bta.as

Trimgruppa
Anders Bringsvor
Mob 971 13 351
Epost ab@bta.as

Nettsida
Eirik Voksøy Bringsvor
Mob 994 22 824
Epost eirik.v.bringsvor@gmail.com

Velkomen til oss!