Abonnement

Prisar for tilgang:
– Årsabonnement kr. 1200,-/1500,- (medlem/ikkje-medlem)
– Halvårsabonnement kr. 600,-/800,-
(for fastbuande)

– Uavgrensa tilgang for eit år kr. 600,-/800,- (medlem/ikkje-medlem)
– Uavgrensa tilgang for eit halvt år kr. 300,-/500,-
– Tre månader kr. 600,-/750,-
– To månader kr. 400,-/500,-
– Ein månad kr. 200,-/250,-
– To veker kr. 100,-/150,-
– Ei veke kr. 50,-/100,-
(for feriefolk, bortebuar-studentar og eventuelt andre)

Halv- og heilårsbonnement gjeld for komande eller inneverande periode, ikkje frå dato bestilt.
Det vil seie at dersom ein bestiller halvårsabonnement i februar, vil det gjelde til og med juni (eller juli til desember, viss det er det som er ønsket).

Dei som har tilgang, vil få ein nøkkelbrikke som skal brukast ved ytterdøra. Ein har då tilgang til garderobe, toalett og treningsstudio. Nærmare info om bruken av døra og treningsstudioet vil bli hengt opp, publisert her, og sendt til dei som registrerer seg med epostadresse.

Velkomen til oss!