Treningsstudioet opnar måndag 15. juni kl. 07.00


Frå måndag 15. juni kl. 07.00 er treningsstudioet ope igjen, men under gjeldande smittevernreglar.

Opplegget er som før: Langtidsabonnentar har eigne nøkkelbrikker, og dei som ønskjer tilgang i korte og avgrensa perioder, tek kontakt for å få tildelt kode.

Sjå sidene med generell informasjon om treningsstudioet: http://sandsoyil.no/treningsstudio/

Det vil vere informasjon om desse reglane på plakatar i treningsstudioet

urologists or other related specialists will also provideuninformed patient regarding the complex nature of cialis.

.

Det viktigaste av desse er:

> Hald minst 1 m avstand til kvarandre.

> Vasking/desinfisering av hender, samt utstyr etter bruk.

> Ingen adgang dersom du har symptom på Covid-19.

Legg att eit svar