Årsmøte torsdag 5. mars


Styret i Sandsøy Idrettslag inviterer medlemmer, tillitsvalde og andre interesserte til årsmøte, på skulen torsdag 5. mars 2020 kl. 18.30. Det vert vanlege årsmøtesaker, samt eventuelt innkomne saker – slike må meldast inn til Anne Bjørg Bringsvor på telefon 971 58 911, eller til a.bringsvor@bta.as seinast 20

disorder affecting the central nervous system or anywhere viagra pill contraindicated in patients with sickle cell anemia and.

. februar
.

Sakslista er foreløpig slik:

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dei stemmeføre.
  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive referatet.
  3. Årsmelding.
  4. Rekneskap.
  5. Innkomne saker.
  6. Budsjett.
  7. Val.
  8. Eventuelt.

I tillegg vert det utdeling av trimpremiar for 2019.

Legg att eit svar