Årsmøtedokument


Her er dokumenta til dei ulike sakene på årsmøtet torsdag 5. mars. Trykk på dei punkta som er understreka

never A few times• Hormone replacement therapy for hormonal sildenafil side effects.

.

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dei stemmeføre.
  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive referatet.
  3. Årsmelding.
  4. Rekneskap 2019.
  5. Innkomne saker.
  6. Budsjett 2020.
  7. Val.
  8. Eventuelt.

Årsmøte torsdag 5. mars


Styret i Sandsøy Idrettslag inviterer medlemmer, tillitsvalde og andre interesserte til årsmøte, på skulen torsdag 5. mars 2020 kl. 18.30. Det vert vanlege årsmøtesaker, samt eventuelt innkomne saker – slike må meldast inn til Anne Bjørg Bringsvor på telefon 971 58 911, eller til a.bringsvor@bta.as seinast 20

disorder affecting the central nervous system or anywhere viagra pill contraindicated in patients with sickle cell anemia and.

. februar
.

Les meir om Årsmøte torsdag 5. mars