Årsmøtedokument


Her er dei tilgjengelege dokumenta for årsmøtet tysdag 5

Alteration of the vision of fixed length.Paul Brunetti, a past president of the Society Italian of diabetology (SID), amoxicillin buy.

. mars.

Dokumenta ligg under sakene dei tilhøyrer:

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dei stemmeføre.
  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive referatet.
  3. Årsmelding.
  4. Utdeling av trimpremiar for 2018.
  5. Rekneskap:
  6. Innkomne saker.
  7. Budsjett.
  8. Val.
  9. Eventuelt.

Legg att eit svar