Årsmøte tysdag 5. mars

Årsmøte i Sandsøy Idrettslag er tysdag 5. mars kl. 18.00, på skulen. Saksliste og saksdokument skal publiserast her på nettsida éi veke før. Saker frå medlemmer må meldast inn til Anne Bjørg Bringsvor på telefon 971 58 911, eller til post@sandsoyil.no.

Sakslista er foreløpig slik:

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dei stemmeføre.
  2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underskrive referatet.
  3. Medlemskontingent.
  4. Årsmelding.
  5. Rekneskap.
  6. Innkomne saker.
  7. Budsjett.
  8. Val.
  9. Eventuelt.

Legg att eit svar