Auka med 21

Treningsstudioet på klubbhuset til idrettslaget er framleis eit godt brukt tilbod, meir enn to heile år etter opninga. I 2018 var det totalt 784 besøkande. Det er ein auke på 21, frå 763 i 2017.

Vi har hatt følgjande besøkstal det siste året:

 • Januar: 52
 • Februar: 58
 • Mars: 72
 • April: 56
 • Mai: 100
 • Juni 60
 • Juli: 84
 • August: 65
 • September: 53
 • Oktober: 71
 • November: 58
 • Desember 55
 • Årstotal: 784

Tala er berre rettleiande. Det er sjølvsagt heilt i orden, gitt at alle desse personane har gyldige abonnement. Men dei kjem altså ikkje i statistikken.

Legg att eit svar