Det nye hovudstyret

Årsmøtet vart halde måndag 26. februar. Hovudstyre for 2018 vart som følger:

  • Anne Bjørg Bringsvor (leiar)
  • Endre Vorren (nestleiar)
  • Sylvia Baade (sekretær)
  • Svein Helge Bringsvor (kasserar)
  • Knut Olav Skare (styremedlem)

Oversikt over ytterlegare tillitsverv, samt godkjent versjon av rekneskap, budsjett, årsmelding og årsmøtereferat kjem her på nettsida etter kvart.

Legg att eit svar