763

Det er talet på registrerte besøk ved treningsstudioet vårt i 2017. Etter oppteljing ved midnatt i går kveld, har vi følgjande besøkstal dei siste tolv månadane:

 • Januar: 107
 • Februar: 79
 • Mars: 81
 • April: 63
 • Mai: 46
 • Juni 58
 • Juli: 47
 • August: 34
 • September: 58
 • Oktober: 75
 • November: 68
 • Desember 47
 • Årstotal: 763

Tala er berre rettleiande. Eit besøk vert registrert når ein nøkkelbrikke vert brukt. Altså kan det av og til vere at fleire personar har gått inn i lag med nøkkelbrikke-eigaren. Det er sjølvsagt heilt i orden, gitt at alle desse personane har gyldige abonnement. Men dei kjem altså ikkje i statistikken.

Legg att eit svar