Klubbkolleksjonen

Det er igjen mogleg å bestille klede frå klubbkolleksjonen vår. Sjå dette dokumentet (trykk her) for utval og prisar. Fristen denne gongen er fredag 30. juni. Ta kontakt på post@sandsoyil.no eller telefonnummer 994 22 824 (Eirik) dersom du er interessert!

NB! Dette er utval og prisar som vi fekk i fjor. Det er mogleg at det er små endringar på dette i år (vi har ikkje snakka med leverandør enno – gjer det dersom interesse). Dersom det er endringar, vil alle interesserte få beskjed om det før eventuell bestilling!

Legg att eit svar