63 besøk i april

I april månad vart det registrert 63 besøk på treningsstudioet vårt. Det reelle talet er garantert noko høgare, sidan vi berre får registrert den brikken som vert brukt for å opne døra. Altså kan fleire ha gått inn i lag. Uansett er det ein nedgong frå alle tidlegare månader sidan opninga i oktober. Men det skuldast nok at det går mot sommar, og at folk difor trimmar meir utandørs!

Statistikken ser dermed slik ut:

  • November 174
  • Desember 113 *
  • Januar 107
  • Februar 79
  • Mars 81
  • April 63

* Manglar perioden 23.-31. desember.

Legg att eit svar