Nytt hovudstyre

Det nye hovudstyret for 2017 ser slik ut:

– Leiar Anne Bjørg Bringsvor
– Nestleiar Endre Vorren
– Sekretær Sylvia Baade (ny)
– Kasserar Svein Helge Bringsvor
– Styremedlem Knut Olav Skare

Saksdokument frå årsmøtet vert å finne i godkjent stand i «Historie»-menyen øvst på sida etter kvart.

Legg att eit svar