Avdelingsoppsettet for vårsesongen

Sunnmøre Fotballkrets har fordelt dei påmeldte laga i ungdomsklassene i ulike divisjonar og avdelingar. Våre to lag skal i utgangspunktet spele kampane sine tysdagar og onsdagar. Terminlistene kjem seinare.

Artikkelen til SFK om avdelingsoppsettet kan du sjå og lese her: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/aktivitet/aktuelt/2017/avdelingsoppsett-og-kampdagene-er-klare/

Vi kjem også i år til å ha tre fotballag i aksjon – alle i samarbeid med Kvamsøy. Det er G10 (oppsettet kjem seinare), J14 og G14. Det er motstandarane til fjortenårslaga som er klare.

Jentelaget skal møte Hareid, Hødd, Langevåg og MSIL, og skal spele dobbel serie (heime og borte mot kvart lag) i vårsesongen. Kampdag er onsdagar, men her kjem det sannsynlegvis endringar.

Gutelaget skal til våren spele mot Brattvåg, Dalsfjorden, Haramsøy/Nordøy, Harøy, Larsnes, Norddal/Eidsdal/Geiranger og Valldal. Her vert det enkel serie, altså ein kamp mot kvart lag. Tysdag er den planlagde kampdagen.

Kampoppsettet kjem seinare.

Til hausten vert det nye avdelingar. Laga har då sjansen igjen til å velje den divisjonen ein meiner passar for seg.

Legg att eit svar