Sjutoppsturen langfredag 14. april

Med nøyaktig åtte veker igjen til langfredag, startar vi oppkøyringa til Sjutoppsturen 2017! Utfordre ein venn eller fire og planlegg allereie no å ta del i årets arrangement, som er det 13. i rekkja sidan det første i 2005.

Dette er ei naturoppleving de neppe vil gløyme med det første, og i tillegg er Sjutoppsturen ei fysisk utfordring det ikkje er sjølvsagt at ein klarer å fullføre!

På grunn av av Rosenlund har lagt ned drifta og er til sals, er det framleis usikkert kva som vil vere basen med start og mål for årets tur. Dette vert avklart innan ein månads tid, vil vi tru.

Årets tur er uansett som vanleg langfredag, som i år er 14. april.

Sjutoppsturen tilbyr også den såkalla turmarsjen som eit alternativ til fjellturen. Det er ein landevegstur i låglandet. Løypa går rundt Sandsvågen og over Straumsbrua (valfri retning).

Sjølve fjellturen går i ei runde rundt øya, over sju fjelltoppar med ulik høgd og stigning frå den forrige toppen. Løypa er 15 kilometer lang, og har både asfalt, grus og stein/myr/torv som underlag.

Sjekk http://sandsoyil.no/sjutoppsturen/ for all informasjon!

Vi ønskjer alle som ein hjarteleg velkomne til påskeopplevingar på Sandsøya i april!

Avdelingsoppsettet for vårsesongen

Sunnmøre Fotballkrets har fordelt dei påmeldte laga i ungdomsklassene i ulike divisjonar og avdelingar. Våre to lag skal i utgangspunktet spele kampane sine tysdagar og onsdagar. Terminlistene kjem seinare.

Artikkelen til SFK om avdelingsoppsettet kan du sjå og lese her: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/aktivitet/aktuelt/2017/avdelingsoppsett-og-kampdagene-er-klare/

Vi kjem også i år til å ha tre fotballag i aksjon – alle i samarbeid med Kvamsøy. Det er G10 (oppsettet kjem seinare), J14 og G14. Det er motstandarane til fjortenårslaga som er klare.

Jentelaget skal møte Hareid, Hødd, Langevåg og MSIL, og skal spele dobbel serie (heime og borte mot kvart lag) i vårsesongen. Kampdag er onsdagar, men her kjem det sannsynlegvis endringar.

Gutelaget skal til våren spele mot Brattvåg, Dalsfjorden, Haramsøy/Nordøy, Harøy, Larsnes, Norddal/Eidsdal/Geiranger og Valldal. Her vert det enkel serie, altså ein kamp mot kvart lag. Tysdag er den planlagde kampdagen.

Kampoppsettet kjem seinare.

Til hausten vert det nye avdelingar. Laga har då sjansen igjen til å velje den divisjonen ein meiner passar for seg.

Årsmøte 1. mars

Det er i styremøte i dag bestemt at årsmøte vert halde onsdag 1. mars klokka 19.00. Truleg vert det på skulen.

Saker kan meldast inn til styreleiar Anne Bjørg Bringsvor på telefon 971 58 911 eller epost a.bringsvor@bta.as.

Innkalling/saksliste og saksdokument kjem snart.