Problem med ventilasjonen

På grunn av ein uoppklart feil, har ventilasjonsaggregatet på klubbhuset vore ute av drift med ujamne mellomrom. Problemet er framleis ikkje løyst . Samtidig ber vi om at folk ikkje stenger friskluftskanalane i treningsstudioet! Dei skal vere innstilt om lag slik som på biletet.

Legg att eit svar