Problem med ventilasjonen

På grunn av ein uoppklart feil, har ventilasjonsaggregatet på klubbhuset vore ute av drift med ujamne mellomrom. Problemet er framleis ikkje løyst. Samtidig ber vi om at folk ikkje stenger friskluftskanalane i treningsstudioet! Dei skal vere innstilt om lag slik som på biletet.

Legg att eit svar